Razstave

»Z gozdom
preraščeno …«

08. DEC – 29. FEB ’24
DOM MSL

Žensko ime odpora
26. OKT – 03. NOV ’23
08. OKT – 14. NOV ’23

na celovški univerzi

Gostovanje v delavniciMUZEJ
17. JUL – 31. AVG ’23
Dom MSL

Žensko ime odpora
20. MAJ – 10. SEP ’23

v Kulturnem domu
v Pliberku

Žensko ime odpora
25. MAR – 19. MAJ ’23

Dom MSL
Celovec/Klagenfurt

Življenje in delo MSL
18. SEP – 28. MAR ’23
Dom MSL
Celovec/Klagenfurt