24. JAN 18:30 v delavniciMUZEJ

Lihotzky & Schütte:
Thomas Flierl predava

ODPOVEDANO!

Zaradi železničarske stavke v Nemčiji (24. do 29. januarja)
referent iz Berlina ne more potovati.

Rodila se je 23. januarja 1897 na Dunaju: Margarete Schütte-Lihotzky, projektantka spomeniško zaščitenega Ljudskega doma v koroški prestolnici. Ob obletnici njenega rojstva bo Thomas Flierl predaval o Margaretini korespondenci z Wilhelmom Schüttejem (1900-1968), njenim soprogom in enim najpomembnejših arhitektov reformnega šolskega gradbeništva.

Thomasu Flierlu je uspelo izslediti, urediti in komentirati korespondenco med zakoncema iz let 1941-1945. S pomočjo korespondence in na osnovi sodnih spisov v Zveznem arhivu v Berlinu, dokumentov iz arhiva Kominterne v Moskvi, spisov britanske vojaške obveščevalne službe v Londonu, mlajših raziskav o odporu Komunistične partije Avstrije v tistih letih in lastnih raziskav v Turčiji Flierl sledi življenju Margarete in Wilhelma Schütteja med letoma 1937 in 1945.

Schütte-Lihotzky - Schutzumschlag CC18.indd

Dr. fil. Thomas Flierl, rojen 1957, študiral filozofijo in estetiko na Humboldtovi univerzi v Berlinu, doktoriral leta 1985, delal v kulturni upravi in politiki (med drugim vodja kulturnega urada Berlin-Prenzlauer Berg 1990-1996, mestni svetnik za gradnjo v Berlinu-Mitte 1998/99, senator za znanost, raziskave in kulturo 2002-2006), od 2006 svobodni gradbeni zgodovinar in publicist, specializiran za Bauhaus, nemško-sovjetske arhitekturne odnose, povojni modernizem (mdr: Standardna mesta. Ernst May in der Sowjetunion 1930-1933, Berlin 2012; Hannes Meyer und das Bauhaus. Im Streit der Deutungen, ur. s Philippom Oswaltom, Leipzig 2018). 2007-2022 predsednik Fundacije Hermanna Henselmanna. Član Inštituta za zgodovino in teorijo arhitekture in načrtovanja na Univerzi Bauhaus v Weimarju. Član Akademije umetnosti v Berlinu.