Naš namen

Delavnica ali muzej?
DelavnicaMUZEJ!

Kdo je zgradil Tebe s sedmimi vrati?
V knjigah so zapisana imena kraljev.
Ali so kralji bili tisti, ki so privlekli kamenje? (…)

Iz: Bertolt Brecht | Vprašanja čitajočega delavca

DelavnicaMUZEJ v Domu Margarete Schütte-Lihotzky oporeka dominantni politiki spomina v Avstriji. Ta opisuje sodobno avstrijsko zgodovino predvsem z vidika vladajočih. Ob tem so zgodovina in pripovedi o antifašističnih, mirovnih, socialnih, feminističnih, manjšinskih, umetniških itd. gibanjih pogosto potisnjene v ozadje, deležna majhne pozornosti ali pa so namerno zatrta. Vsa ta gibanja in njihovi zgodovinski akterji in akterke so veliko prispevali oz. prispevale k demokratizaciji naše družbe. Številni njihovi cilji in težnje se še danes niso uresničili ali pa se v sedanjih razmerah opredeljujejo na novo. DelavnicaMUZEJ želi zato tem prispevkom, neizpolnjenim upom in današnjim gibanjem dati prostor – da bi bile vidne praznine v avstrijski politiki spomina in da bi kot delavnica navdihnili socialno pravičnejšo prihodnost.

Kako želi WerkStattMuseum uresničiti te cilje?

WerkStattMuseum želi svoje sodobne zgodovinske protipripovedi posredovati v različnih oblikah, od razstav, predavanj in razprav do umetniških projektov in digitalnih platform. V konceptu projekta je tudi sodelovanje z drugimi podobnimi projekti, izobraževalnimi ustanovami ali razstavišči v Avstriji in zunaj nje.

Sedež DelavniceMUZEJ je spomeniško zaščitena stavba na naslovu Südbahngürtel 24 v Celovcu, ki jo je načrtovala Margarete Schütte-Lihotzky. Prostori, ki jih DelavnicaMUZEJ uporablja v tej stavbi, bodo funkcionalno optimizirani. V ta namen se bodo v prihodnjih mesecih začele različne kampanje za zbiranje sredstev. Poleg tega si DelavnicaMUZEJ prizadeva pridobiti podporo za ta projekt tudi iz javnih sredstev.