Interkulturni center Celovec

Koroška estetika upora

Ljudski dom se je v zadnjih letih (od leta 2015) razvil v izobraževalni center, posebej še za učenje jezika za migrante in migrantke. Z društvom VOBIS (Društvo za odprto srečavanje in integracijo s pomočjo jezika) in njegovo jezikovno kavarno dobiva hiša vedno bolj značaj transnacionalnega kraja srečanja. Društvo VOBIS, ki sta ga nekoč FPÖ (BZÖ) in izgnala iz državnih stanovanjskih domov za pribežnike, svojega dela ne razume kot ‚integracijo‘ v smislu podrejanja migrantk in migrantov, gre mu predvsem za njihovo demokratično in jezikovno soudeležbo ter samoodločanje.

Naslednja centralna zadeva Ljudskega doma je vidnost dvojezičnosti v deželi. To hotenje je tesno povezano z Interkulturnim centrom Celovec (IKUC). IKUC je v Ljudskem domu s prekinitvami aktiven od leta 2000 in podpira kulturne aktivnosti migrantov. V okviru IKUCa je Balkan Klub (2004-2015) več let bil mesto srečanja bivših jugoslovanskih in drugih migrantov. V tem času je Ljudski dom dobil značaj transnacionalnega kraja srečanja in večjezičnosti.

Ljudski dom pa je obenem tudi kraj upora proti neofašističnim pojavom na Koroškem. Tu se je na primer sestajala Delovna skupnost Desni ekstremizem, ki je koordinirala upor proti ustaškemu srečanju v Pliberku. Poleg tega je v hiši knjižnica z antifašistično literaturo.

Leta 2022 je začelo delovati društvo WerkStattMuseum / delavnicaMUZEJ. V načrtu za naslednja leta je lotiti se druge gradbene stopnje, ki jo je Margarete Schütte-Lihotzky načrtovala za leti 1949/50, a je iz ekonomskih razlogov niso izvedli. V smislu renomirane arhitektke in borke v uporu želi delavnicaMUZEJ ustvariti kraj spominjanja na antifašistični upor. Na ta način želi prispevati k ustvarjanju drugačne spominske politike, kot je pretežno v veljavi, in na ta način prispevati h koroški „estetiki upora“ (Peter Weiss).

Potem ko se je izselil prireditelj eventov VolXhaus, je veliki prireditveni prostor v Ljudskem domu, ki ga imenujejo tudi „hiša Margarete-Schütte-Lihotzky“, od iKULTa – Interkulturnega prireditvenega centra Celovec najela Slovenska prosvetna zveza. Od julija 2023 daje IKult streho prvemu slovenskemu in večjezičnemu gledališču v glavnem mestu dežele. Gledališki prostor je odprt za vse, ki se zavzemajo za solidarno sožitje obeh jezikovnih skupnosti na Koroškem. Prostovoljci, tokrat iz Slovenske prosvetne zveze, so prireditveni prostor preuredili v gledališki oder. Zdaj ima dvojezični Teater Rampa tam svoj stalni prostor.

Tu je krog zaenkrat sklenjen: Kakor ob začetku (1949/50) tako je tudi danes zgodovina hiše tesno povezana z zadevami koroških Slovenk in Slovencev. (ks)