Volxhaus

Gledališče in zatočišče za alternativno kulturo

Po bolj mirnih letih se je hiša ponovno spremenila. Ker so KPÖ leta 1994 po koncu Nemške demokratične republike (NDR) razlastili, ni imela več nobenih sredstev in za vzdrževanje hiše je bilo treba zaračunavati najemnino. S tem se je hiša tudi odprla, kar je raznim skupinam, ki drugod niso našle strehe, pomenilo zatočišče. Obenem so se pojavili interesni konflikti, ki so povzročali vselitve in izselitve.

Ko se je vselilo gledališče klagenfurter ensemble (ke) (1994-2004), so prireditveno dvorano v pritličju preuredili v gledališče s tribuno. Z nadaljnjim odpiranjem v zgodnjih 2000ih letih je Ljudski dom postal ideja skupno koriščenega kulturnega prostora.

Kot del Interkulturnega centra Celovec (IKUC) je Balkan Klub okoli leta 2000 v kletnih prostorih oživil svoje aktivnosti. Ob torkih zvečer so tam igrale punkovske skupine. Tako v najem dano pritličje(ke) kot tudi preurejeni prireditveni prostor v prvem nadstropju sta bila zdaj v raznoliki uporabi. Pred hišo je kiosk s klobasami skrbel za lačne (2002-2012). Hiša je bila polna življenja.

Za klagenfurter ensemblom je društvo Ballhaus (2007-2010) organiziralo številne prireditve v ponovno preurejenem pritličju. Ta cvetoča alternativna kultura je je dala hiši spet novo ime:Volxhaus. Sledili sta društvi 4 Elemente (2010-?) ter društvo Prireditveni in kulturni center Celovec (2014-2023).

Potem ko je Slovenska prosvetna zveza prevzela pritličje, se je leta 2023 ponovno vselilo gledališče (Rampa).

Marginalie 1:
klagenfurter ensemble (ke) je v približno desetih letih v Ljudskem domu predstavil več kot 20 lastnih gledaliških produkcij. Prišteti je treba še številna gostovanja in prireditve v kooperaciji. Margarete Schütte-Lihotzky je leta 1995 obiskala predstavo In der Strafkolonie / V kazenski koloniji (Franz Kafka).

Marginalie 2:
Društvo Ballhaus je organiziralo koncerte, na katerih so nastopili Robert Rotifer, Blumfeld, Naked Lunch, Fuzzman, Clara Luzia, Gustav, Die Sterne ali Die Einstürzenden Neubauten okoli Blixa Bargeld. Poleg tega se je društvo zavzemalo za pospeševanje lokalnih glasbenic in glasbenikov.

  • Fotos Karin Rauter
    Flyer Veranstaltungen (Programmflyer Ballhaus Herbst 2009)

Marginalie 3:
Grafiti – event Urban Movement v letih 2008 in 2009. Celotno hišo so zunaj in znotraj poslikali umetniki in umetnice. V tem eventu so leta 2009 Margarete Schütte-Lihotzky z grafitijem v pritličju izkazali respect.

  • Graffiti Fotos von Urban Movement 2009

  • Graffiti Schütte-Lihotzky (Druck Wand)