Hiša Volkswille

Začetki poslopja kot tiskarna in založba

Leta 1945 je Volkswille, uradno glasilo Komunstične stranke Avstrrije (KPÖ) Koroška, prvič izšlo. Časopis je bil naslednik nekdaj ilegalnih tiskovin KPÖ za časa nacifašizma. Volkswille je v naslednjih letih iz tednika postal dnevnik, za kar je bila potrebna lastna tiskarna.

Februarja leta 1950 so otvorili prvo stopnjo založniškega in tiskarniškega poslopja v Celovcu hišo Volkswille. Tej stopnji naj bi sledila druga, vendar je nikoli niso mogli realizirati. Sprva je torej „prva delavska tiskarna“ na Koroškem (glavni urednik Volkswille Hans Kalt ob polaganju temelja leta 1949) imela pod eno streho tisk, uredništvo in Kärntner Volksverlag / (Koroška ljudska založba).

Stavba pa je v tej funkciji obstajala le kratko, kajti kriza v koroški KPÖ (zaradi izključitev ter izgube volilnih glasov in članov) je že leta 1952 povzročila prenos tiskarne v Gradec. V hiši Volkswille sta ostala le še uredništvo (za Volkswille pod okriljem vseavstrijske Volksstimme) ter založba Kärntner Volksverlag. Iz hiše Volkswille je nastala hiša KPÖ ter kraj srečanja za sorodne organizacije in partnerje stranke.

Marginalien:

Potem ko je bila v avstrofašizmu prepovedana, je KPÖ tiskala svoje strankarsko glasilo v opuščenem vodnjaku v Celovcu. Od leta 1933 do 1937 je bilo tako omogočeno razpečavanje tiskovin KPÖ.

Iz članka o položitvi temelja za hišo Volkswille:
„Glavni urednik tovariš Kalt je v krajšem nagovoru izjavil, da je gradnja prve delavske tiskarne na Koroškem pomemben korak v boju za uresničitev dejanske svobode tiska, dokler imajo kapitalistične tiskarne in založbe monopol na izdajanju časopisov.
(
Volkswille 15. 6. 1949)

Fotos:

1
Člani uredništva Volkswille v Celovcu (brez letnice)
© Družina Fettner

2
Oglas o preselitvi Koroške ljudske založbe, (Volkswille 5. 2. 1950)

3
Naslovnica Volkswille, (Volkswille 30. 10. 1945)

4
Reklamni oglas „Beri in širi Volkswille“, (Volkswille 5. 2. 1950)

5
Reklamni oglas „Naroči se na Volkswille“, (Volkswille 5. 2. 1950)