Nova hiša

Solidarnostna gradnja z akcijami (zidaki)

Po drugi svetovni vojni je komunistična stranka Avstrije (KPÖ) sklenila postaviti v Celovcu poslopje za tiskarno in založbo svojega glasila Volkswille. V ta namen je od leta 1948 kupovala parcele ob cesti Südbahngürtel. Margarete Schütte-Lihotzky in Fritz Weber sta dobila nalog za načrt stavbnega kompleksa.V dveh gradbenih stopnjah naj bi postavili reprezentativno tiskarsko in založniško stavbo, ki naj bi vsebovala tudi knjigarno in pisarniške prostore.

Spomladi leta 1949 je stranka vložila prošnjo za gradnjo, junija pa so že položili temelj za gradnjo „prve delavske tiskarne“. Obenem je KPÖ izdala poziv za udeležbo pri akciji zidakov: čimveč ljudi naj podpre postavitev nove hiše. S solidarnostno pomočjo prostovoljcev so lahko postavili stavbo že v osmih mesecih. Svečana otvoritev je bila konec januarja 1950 in v tistem času je imela KPÖ najmodernejšo tiskarno na Koroškem.

Stavbe za upravo in knjigarne pa verjetno zaradi političnih nemirov niso nikoli
realizirali.

Bild 1
Josef Nischelwitzer, član uredništva Volkswille, pomaga pri gradnji nove hiše.
© Družina Fettner

Bild 2
Josef Fettner, novinar pri Volkswille, z lopato za novo hišo.
© Družina Fettner

Bild 3
Ilustracija osnutka stavbe z načrtovano, a nikoli realizirano knjigarno.
© ?

Bild 4
Dokument ob položitvi temelja
© KPÖ Koroška, slikovni arhiv

Marginalie: Čakanje na „priključeni trakt“
To naj bo strankarski dom. Gradnja še ni končana. Trakt, ki bo priključen, še čaka na začetek in izvedbo Ta hiša mora postati oporišče naše nadaljnje borbe na Koroškem.“
(Volkswille, 5. 2. 1950)

Marginalie: Zakaj niso realizirali druge gradbene stopnje?
Predvidene druge gradbene stopnje niso mogli uresničiti. Najverjetnejši vzrok za to je bil v notranjestrankarskih razprtijah o narodnostnem vprašanju in v posebno usodnih učinkih kominformovskega konflikta med Stalinom in Titom na koroško KPÖ. Stranka je posledično zaradi izključevanj in izstopitev izgubila številne člane in večino svojih volilnih glasov med koroškimi Slovenci. Po vsej verjetnosti sta na splošno tudi začetek hladne vojne in politična izolacija KPÖ v Avstriji igrala svojo vlogo.

Marginalie Zidaki: članek v Volkswille
Volkswille, 12. 6. 1948.