Kdo je kdo v delavniciMUZEJ

USKLAJEVANJE PROJEKTOV:

MARKUS GÖNITZER, BEd
Kulturni delavec in diskurzni mediator. Od leta 2021 je član upravnega odbora/umetniškega vodstva Foruma Stadtpark (Gradec) in predsednik Društva Peršman. Glavna področja njegovega dela: kulture spomina, teorije utopije in preobrazbe, umetnost in kulturne pobude kot dejavniki družbenih sprememb.

JULIA BRANDSTÄTTER, MA
Politologinja na Dunaju. Deluje na spletni strani „wasbishergeschah.at“, ki je skupen projekt dunajske univerze in dunajske Delavske zbornice. Redno piše za revije in spletne bloge ter ponuja vodene oglede o zgodovini delavskega gibanja. V okviru svoje doktorske disertacije raziskuje presečišča upora, izgnanstva in zgodovine znanosti.

Dr. ELENA MESSNER
Pisateljica in kulturologinja. Redno poučuje na Univerzi v Celovcu. Štipendijantka Avstrijske akademije znanosti. Raziskovalni interesi: Sociologija kulture, prevajalsko tržišče, globalizacija in literatura, (post)jugoslovanska (proti)vojna literatura, muzejske študije, feministične časopisne študije, umetnost kot kritika institucij.

Mag.a SISSI RAUSCH
Pedagoginja, aktivistka na področju politike spomina. Predsednica Interkulturnega centra Celovec (IKUC) in podpredsednica KZ-Verband/VdA (Zvezno združenje avstrijskih antifašistov, odporniških borcev in žrtev fašizma). Piše za mesečnik Volksstimme in Neuer Mahnruf.

Dr. ANGELA WIESER
Vodja programa FFG. Doktorirala je na dunajski univerzi na temo postsocialističnih transformacijskih procesov. Med delom pri EDUCULT in projekti z Iniciativo manjšin se je v raziskovalnem delu čedalje bolj osredotočala tudi na področje kulturne participacije. Od leta 2023 je zaposlena na področju financiranja raziskovalnih dejavnosti.

NADALJNJI ČLANI in ČLANICA ODBORA:

Mag.a MICHAELA GINDL
Senior scientist in vodja študijskega programa na Inštitutu za slavistiko Univerze Alpe-Jadran v Celovcu, doktorska kandidatka na področju uporabnega jezikoslovja/večjezičnosti, lektorica za nemščino na Poletni šoli Alpe-Jadran v Bovcu; sodelavka avtorske založbe Sisyphus.

Dipl.inž. ALEXANDER PETRITZ
Arhitekt in urbanist. V letih 1991 do 2001 pooblaščenec avstrijske zvezne vlade za obnovo v državah naslednicah Jugoslavije. Ustanovitelj Inštituta za sodelovanje v jugovzhodni Evropi (1994) in Inštituta za strukturiran razvoj (1999). Skupaj z Bogdanom Bogdanovićem je rekonstruiral jugoslovanske protifašistične spomenike. Od leta 2015 predsednik MKK – Memorial Kärnten/Koroška.

Univ. prof. dr. KLAUS SCHÖNBERGER
Aktivist nemškega gibanja Delavnic zgodovine v 80ih in 90ih letih; 1994 je doktoriral na temo kulture delavskih gibanj na vasi in v malih mestih; profesor kulturne antropologije na celovški univerzi. Glavni raziskovalni interesi: Protestne kulture, spominjanje/pozabljanje nacifašizma in transkulturnost v regiji Alpe-Jadran.

Credits: Dana Rausch (1, 2, 4, 6, 8). Privat (3). © Petra Rautenstrauch (5)

werkstattmuseum.margarete /et/ gmail.com
ZVR-Zahl 1049813516
Volksbank IBAN: AT94 4300 0498 0029 9007 | BIC: VBOEATWW