Projekt ’24 | SL

Razpis za sodelovanje
Naslov projekta: »Izjava o nameri«

Format: Kolektivna razstava DelavniceMuzeja
Datum: Pomladi/poleti 2024
Lokacija: Celovec, Dom Margarete Schütte-Lihotzky

Za leto 2024 pripravljamo prvo skupinsko razstavo DelavniceMUZEJ. To bo krovna prireditev za segmente in module stalnih, posebnih in potujočih razstav, ki jih je mogoče in jih hočemo organizirati v DelavniciMUZEJ v prihodnjih letih. Ta akcijska razstava, tako kot načrtovani muzej, ni zasnovana niti statično niti vladno, temveč kolektivno, dinamično, multimodularno. Obstoječe znanje, pridobljeno v desetletjih, naj bi se združilo na enem mestu, da bi označilo pozicijo DelavniceMUZEJ, njen vsebinski kulturnopolitični namen in nujnost njenega obstoja. Razstavna akcija je namenjena tudi povezovanju vseh, ki sodelujejo pri projektu DelavnicaMUZEJ in je namenjena pregledu prve faze načrtovanja večstopenjskega projekta.

Kako sodelovati:

Cilj je razstaviti predmete ali artefakte, za katere menimo, da manjkajo v obstoječem diskurzu in zlasti tudi v avstrijski muzejski sferi, in jih predstaviti v kratkih besedah ali predavanjih med vodenim ogledom.

Odvisno od obsega razstave so na voljo naslednji prostori: rastavna dvorana, knjižnica (vsaka 100 kvadratnih metrov), pa tudi obširen zunanji prostor ali hodniki in stopnišča.

Možni razstavni predmeti niso le kakršni koli tridimenzionalni predmeti, npr. lutke, kamni, tekstil, posode, stroji, materiali, pa tudi fotografije, dokumenti, videoposnetki, zvočni posnetki ali celo pisne idejne zasnove, projektne skice, računi itd. Seveda je lahko tudi oseba razstavljen »predmet«, umetniške performanse so izrecno zaželene.

Vsak predmet, artefakt ali skupino predmetov bo po možnosti spremljal umetniško oblikovan plakat. Obenem s predajo fizičnega predmeta/artefakta je treba predati (ali pa poslati) tudi opisno besedilo in po možnosti dodatno slikovno gradivo.

Vsebinsko je razstava osredotočena na predmete in njihove zgodbe, ki so še danes zunaj avstrijskega državnega kolektivnega spomina in zlasti številnih deželnih muzejev. Tematska področja so raznovrstna; naslednje vidike pojmujemo kot navdih, nikakor pa niso izključujoči:

 • Protipatriarhalna, mirovniška, protifašisti na in protinacistična politična kultura,
 • oborožen in neoborožen protifašistični in protinacistični odpor,
 • emancipatorne in subverzivne družbene teorije,
 • kulturna dediščina manjšin in politično ali družbeno zatiranih skupin,
 • boj za emancipacijska gibanja manjšin in političnih skupin,
 • subverzivna ali progresivna (študentska) gibanja,
 • delavska zgodovina in sociologija,
 • kritično-antihegemonski pogledi na regionalni in nadregionalni spomin in festivalsko kulturo,
 • zgodovina boja proti rasističnim, antisemitskim in protimanjšinskim družbenopolitičnim strukturam,
 • boj za pravice žensk,
 • zgodovinske, politične, umetniške, pišoče osebnosti, raziskovalci in raziskovalke iz okolja subverzivnih in progresivnih gibanj ter njihova dela in stvaritve,
 • kritična zgodovina in teorija medijev, vojske in tehnologije z vidika razredov in spolov. itd.

Poudarek je predvsem na 20. in 21. stoletju, vendar ne obvezno. Dobrodošli so predmeti lokalne, regionalne, nadregionalne in globalne narave.

Pri pisnem opisu predmeta je treba upoštevati naslednja vprašanja: Čemu DelavnicaMUZEJ in kaj naj bi bilo tu razstavljeno? Kakšna je zgodovina razstavljenega predmeta ali artefakta? Zakaj je predmet uporne ali uporniške narave, zakaj naj bo razstavljen v DelavniciMUZEJ? Kaj to pomeni za DelavnicoMUZEJ, če so zgodbe, ki jih pripoveduje ta predmet, tu razstavljene?

Sprejeti moremo le predmete, ki ne povzročajo težav z zavarovanjem in ne predstavljajo nevarnosti za javnost. Čeprav bomo s predmeti ravnali zelo previdno, ne moramo izključiti poškodb ali izgubo predmetov – koordinacija projekta za to ne prevzema nobene odgovornosti. Zato je v primeru dragocenih dokumentov nujno treba delati s kopijami. Prednost bomo dajali simboličnim predmetom.

Za prijavo zadostuje neformalno elektronsko sporočilo kot izraz interesa – z navedbo naziva ali naslova objekta, s katerim se želite udeležiti.

Izvajanje, struktura in stiki: Projektna koordinacija in upravni odbor DelavniceMUZEJ v Domu Margarete Schütte-Lihotzky.

>> Kontakt (werkstattmuseum.margarete[et]gmail.com)