Naš namen

Kdo je zgradil Tebe s sedmimi vrati?
V knjigah so zapisana imena kraljev.
Ali so kralji bili tisti, ki so privlekli kamenje? (…)
Iz: Bertolt Brecht | Vprašanja čitajočega delavca

DelavnicaMuzej v Domu Margarete Schütte-Lihotzky oporeka hegemonski politiki spomina v Avstriji. »Hegemonsko politiko spomina« posredujejo aparati za oblikovanje znanja in mnenja – šole, izobraževalne ustanove, mediji, večina muzejev, prevladujoča kultura spomenikov itd. Ti opisujejo sodobno avstrijsko zgodovino predvsem z vidika vladajočega razreda, njihove pripovedi so temu primerne. Mi pa želimo v središče postaviti emancipatorne vidike avstrijske zgodovine in sedanjosti – to so: antifašistična kultura, kultura, ki se zavzema za socialno pravičnost, mirovna politika, feministična gibanja, gibanja za pravice manjšin, umetniška gibanja itd. Vprašanja posredovanja na različnih platformah so zato za projekt DelavniceMuzeja v Domu Margarete Schütte-Lihotzky izredno pomembna – prav tako je v konceptu DelavniceMuzeja v Domu Margarete Schütte-Lihotzky sodelovanje z drugimi podobnimi projekti, izobraževalnimi ustanovami ali razstavišči v Avstriji in zunaj nje.

Sedež DelavniceMuzeja je stavba na naslovu Südbahngürtel 24 v Celovcu (Volkshaus/Ljudski dom), ki jo je Margarete Schütte-Lihotzky skupaj s Fritzem Webrom prvotno načrtovala kot tiskarno, pozneje pa je bila uporabljena kot stavba za prireditve in pisarne. Že več let je na seznamu spomenikov moderne. Prostore, ki jih v tej stavbi uporablja DelavnicaMuzej, hočemo funkcionalno optimizirati.